Thứ hai, 21/06/2021, 08:32

Thông Báo Nội Bộ

thông báo về việc nhận diện thương hiệu Ngọc Châu á trên thị trường

07/06/2021

Hiện nay trên thị trường có xuất hiện doanh nghiệp xây dựng thương hiệu giống với Ngọc Châu Á. Đồng thời sử dụng trái phép thông tin, hình ảnh về các dự án mà Chúng Tôi đang cung cấp trên thị trường. Điều này rất dễ dẫn đến những nhầm lẫn khi Quý đối tác, khách hàng tìm kiếm thông tin, gây ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín và chất lượng dịch vụ của Ngọc Châu Á.