giới thiệu về ngọc châu á

Văn Hóa Doanh nghiệp

Sơ đồ tổ chức

Thông điệp Ngọc Châu Á

Mỗi một doanh nghiệp trên thị trường đều có một nét văn hóa riêng. Và tại Ngọc Châu Á, các cá nhân đều có quyền tự do của mình, nhưng TUYỆT ĐỐI không được làm ảnh hưởng đến 06 Cụm Chữ “Vàng” - Là đại diện cho Giá Trị Văn Hóa Cốt Lõi mà Ban Lãnh Đạo xây dựng. Giá Trị Văn Hóa Cốt Lõi thể hiện qua 06 Cụm Chữ “Vàng”, là quy định chuẩn mực để mỗi CBNV Ngọc Châu Á ứng dụng, đồng hành trong hoạt động giao tiếp và công tác chuyên môn; Góp phần gìn giữ, nâng cao truyền thống đoàn kết nội bộ; Tạo nền tảng vững chắc cho Ngọc Châu Á trong dòng chảy của nền kinh tế. Đồng thời khẳng định thương hiệu; Giữ vững niềm tin của đối tác, khách hàng và của cộng đồng đối với mỗi CBNV nói riêng, Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Ngọc Châu Á nói chung.